Dzięki posiadanej wiedzy potwierdzonej uzyskanymi licencjami zawodowymi zapewniamy obsługę administracyjną, księgową oraz techniczną wspólnotom mieszkaniowym, które powierzyły nam opiekę nad swoimi nieruchomościami.

Jako zarządcy wspólnot mieszkaniowych realizujemy zlecenia dla różnych klientów na terenie miast aglomeracji górnośląskiej m.in. w Katowicach, Chorzowie czy Gliwicach na wcześniej, szczegółowo ustalonych z klientem warunkach.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu zapewniamy właściwy nadzór nad działaniem wspólnot mieszkaniowych. Koordynujemy działania różnych usługodawców realizujących zlecenia na terenie nieruchomości naszych klientów takie jak utrzymanie czystości, bieżąca konserwacja etc.

Wspólnota mieszkaniowa, która zdecyduje się na współpracę z nami, może liczyć np. na:

  • reprezentację właścicieli przed organami administracji publicznej, usługodawcami, sądami czy organami egzekucyjnymi,
  • sporządzanie i opiniowanie m.in. uchwał, zarządzeń i innych aktów oraz umów dotyczących obsługi eksploatacyjnej, technicznej oraz negocjowanie ich warunków,
  • przygotowywanie i zwoływanie zebrań sprawozdawczych,
  • dokonywanie płatności w imieniu właścicieli,
  • profesjonalną obsługą eksploatacyjna nieruchomości – w tym m.in. prowadzenie i aktualizację ewidencji lokali ich właścicieli i najemców czy udzielanie im informacji w najważniejszych sprawach dotyczących kwestii administracyjnych,
  • obsługę techniczną nieruchomości – obejmującą m.in. systematyczne kontrolowanie prawidłowego użytkowania budynku (m.in. instalacji i urządzeń), warunków bezpieczeństwa nieruchomości w zakresie ochrony przeciwpożarowej, usuwanie awarii,
  • obsługę finansową nieruchomości – w tym np. bieżące rozliczenia nieruchomości oraz ich właścicieli, prowadzenie ewidencji księgowej przychodów i kosztów, wykonywanie płatności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych opłat publiczno-prawnych, sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych.

Nawiązując współpracę z naszą firmą w zakresie administrowania wspólnotą mieszkaniową zlokalizowaną na terenie Górnego Śląska np. w Katowicach, Gliwicach lub sąsiednich miejscowościach, zyskujesz profesjonalne wsparcie w szerokim zakresie. Jako zarządca Państwa osiedla Chętnie możemy zaproponować także ewentualne zmiany np. w aranżacji zieleni otaczającej lub inne zagospodarowanie części wspólnych.

Jeśli potrzebujesz kompetentnych administratorów dla swojej nieruchomości, skontaktuj się z nami! Przygotujemy ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb i zagwarantujemy rzetelne zarządzanie wspólnotą mieszkaniową. Zapewniamy kompleksową obsługę w długoterminowej perspektywie.