• Otwarcie i obsługa rachunku bankowego Nieruchomości,
  • Kontrola nad terminowością należnych opłat,
  • Regulowanie należności finansowych,
  • Windykacja należności dłużników,
  • Prowadzenie rozliczeń z dostawcami mediów,
  • Przygotowywanie rozliczeń zużycia mediów Mieszkańców
  • Przygotowanie planu gospodarczego dla Wspólnoty,
  • Przygotowanie zeznań podatkowych PIT i CIT,
  • Pozyskiwanie kredytów i pożyczek.