projekt - obsługa techniczna nieruchomości
  • Prowadzenie dokumentacji technicznej Nieruchomości,
  • Prowadzenie zestawienia zgłoszeń konserwacyjnych,
  • Dokonywanie odczytów wodomierzy, ciepłomierzy etc.
  • Pozyskiwanie ofert na prace remontowo-modernizacyjne
  • Zawieranie umów z firmami zewnętrznymi świadczącymi usługi techniczne dla Nieruchomości,
  • Organizacja i nadzór nad okresowymi przeglądami,
  • Stały kontakt z Wykonawcami,