• Bieżący nadzór nad Nieruchomością,
  • Kartoteki i aktualizacja zestawień dotyczących Właścicieli lokali,
  • Prowadzenie i archiwizacja dokumentacji,
  • Ubezpieczenie Nieruchomości,
  • Reprezentacja Nieruchomości przed zewnętrznymi osobami fizycznymi, prawnymi oraz organami administracji państwowej i samorządowej,
  • Przygotowanie i organizacja zebrań Wspólnot Mieszkaniowych,
  • Korespondencja i kontakt z Właścicielami